Organizační a programový výbor

 Mgr. Věra Andrášková
Mgr. Aneta Sadílková
Mgr. Marieta Baliková
Mgr. Irena Haluzová, DiS.
Mgr. Marie Kohutová, DiS.
Bc. Květa Krajíčková
Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D.
Jaroslava Kreuzbergová, DiS.