Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na druhý ročník nutriční konference pořádané výkonným výborem Sekce nutričních terapeutů České asociace sester (SNT ČAS). Konference je určena nutričním terapeutům, členům SNT ČAS, ale i nečlenům sekce a dalším zdravotnickým pracovníkům se zájmem o výživu.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci konference proběhne opět v online podobě. Z konference bude pořízen záznam, který všem účastníkům zůstane přístupný až do 6. března 2022.

Součástí programu v závěrečném bloku konference je v rámci letošního ročníku také Fórum členů - setkání členů Sekce nutričních terapeutů ČAS a společná diskuze. Účast na Fóru členů je pro členy SNT zdarma, lze se tedy zúčastnit i bez uhrazení registračního poplatku. 
    
Těšíme se na vás!
Výkonný výbor Sekce nutričních terapeutů ČAS
 

TEMATICKÉ OKRUHY

  • Jak se vyvíjela profese nutriční terapeut (1980-2020)
  • Zvyšování kvality stravy pro pacienty ve Fakultní nemocnici Olomouc
  • Problematika výživy v sociálních službách
  • Nutriční softwary pro propočty jídelníčků – poznatky a zkušenosti z praxe
  • Nutriční péče o děti s onkologickým onemocněním
  • Péče o děti s atopickým ekzémem ve FN v Motole
  • Praktické aspekty nízkobílkovinné stravy
  • Možnosti vzdělávání a psychologické podpory pro nutriční terapeuty
  • A další…
 

Partneři konference